Ceník

Ceník  advokátních služeb poskytovaných klientům ve všech právních věcech, je stanoven dle zákona o advokacii a v souladu s vyhláškou o advokátním tarifu. Odměnu za své právní služby zpravidla  sjednávám po dohodě s klientem následujícími způsoby:


ÚKONOVÁ ODMĚNA

odměna za služby je určena počtem úkonů právní služby, které v konkrétní věci pro klienta učiním (fixní částka za 1 úkon je dle povahy věci přímo stanovena advokátním tarifem, s tím, že po dohodě s klientem může být výše tarifně stanovené odměny přiměřeně snížena).

ČASOVÁ ODMĚNA

odměna za služby je určena počtem hodin, po které zpracování věci pro klienta vykonávám
(hodinová sazba za služby se dle povahy věci pohybuje za každou započatou hodinu poskytování právních služeb v rozmezí 1.500 – 2.500,-Kč)

PAUŠÁLNÍ ODMĚNA

odměna za služby je sjednána pevnou částkou za kompletní vyřízení věci, jejíž výše je s klientem dohodnuta při převzetí zastoupení
(paušální odměnu je možné sjednat zejména ve věcech, v nichž lze předem určit celkový rozsah činnosti  např. v obchodním právu při založení společnosti s.r.o., obecně prospěšné společnosti a nadace, anebo v oblasti občanského práva a rodinného práva při domluveném majetkovém vypořádání manželů).
V rámci sjednávání výše odměny dbám na to, aby odměna  vedle časové a obsahové náročnosti problému zohledňovala i (finanční) situaci klienta. Při převzetí věci klienty vždy informuji o předpokládaném rozsahu práce a o celkových nákladech a hotových výdajích, které bude ze strany klienta nutné vynaložit na úplné vyřešení věci.

Ověřování podpisů - 30,-Kč s možností ověření podpisu i mimo advoktání kancelář (cena dle dohody).

Preclíková Olga, JUDr.