Profil – JUDr. Olga Preclíková

V advokacii působím nepřetržitě od května roku 1993, když jsem plynule navázala na svoji předchozí dlouholetou právní praxi provozovanou od ukončení studia na Právnické fakultě Univerzity Karlovy (1973), představující dlouhodobou generální praxi při poskytování širokého spektra právních služeb. Předchozí zkušenost zahrnuje jak práci na pozici podnikového právníka, tak soukromou právnickou praxi.

Kompletní právní služby poskytuji v advokátní kanceláři:

v pobočce v obci Zvole u Prahy,  na jižním okraji Prahy poblíž Dolních Břežan.

Právní služby poskytuji jak podnikatelům, právnickým i fyzickým osobám, tak občanům – nepodnikatelům.

Klientům poskytuji služby ve všech oblastech práva České republiky. Zaměřuji se zejména na oblast civilního práva, s důrazem na právo obchodní, právo občanské, právo rodinné a právo pracovní.

Advokátní služby poskytované pro občany – fyzické osoby – zahrnují komplexní řešení záležitostí klientů v oblasti občanského práva a rodinného práva, zejména  rozvody a s tím související úprava poměrů nezletilých dětí, majetkové vypořádání po rozvodu či kompletní vyřešení zániku manželství tzv. smluveným rozvodem; dále v oblasti obchodního práva např. problematika účasti fyzických osob v obchodních společnostech a družstvech – tzv. statutární záležitosti včetně záležitostí týkajících se zápisů do obchodního rejstříku, dále smlouvy upravující závazkové vztahy podle obchodního zákoníku, bytové právo, kupní smlouvy na movité věci i nemovitosti, úschovy peněz a služby spojené s převody nemovitostí.Věnuji se také problematice pracovních práv zaměstnanců a jejich pracovněprávních nároků, jakož i ostatním smlouvám z oblasti občanského, rodinného a obchodního práva.

Advokátní služby pro právnické osoby – podnikatele -  zahrnují např.: založení společností (s ručením omezeným, akciových, i družstev) včetně všech změn v uvedených společnostech; obchodní smlouvy, řešení otázek pracovního práva u zaměstnavatelů, obchodní právo v oblasti směnek a šeků a právní služby pro bytová družstva a společenství vlastníků – např. vypracování prohlášení vlastníka budovy a smluv o převodu jednotek do osobního vlastnictví.

Ve všech shora uvedených případech právní služby poskytuji právní zastoupení v řízení před civilními soudy, správními orgány či rozhodčími soudy všech stupňů.

V každé řešené záležitosti svého klienta jsem připravena využít všech zákonných prostředků tak, aby se výsledek dostavil k maximální spokojenosti klienta v nejkratším možném termínu. Samozřejmostí je profesionální individuální přístup ke každému klientovi a zachování diskrétnosti klientem sdělených informací.

 

Preclíková Olga, JUDr.